KANAL KOMUNIKIMI

Blog i dedikuar që mundëson shkëmbimin e përvojave, njohurive, pyetjeve të ndryshme dhe në të cilin zhvillohen diskutime për zgjidhjen e rasteve të caktuara. Kjo pjesë ofron mundësinë për diskutim midis OSHC-ve, ekspertëve dhe institucioneve për tema të ndryshme por edhe për raste specifike, për të cilat kërkohet mbështetje dhe mendim ose gjithashtu për ndarjen e një historie, të hapur për diskutim.

Notifications
Clear all
jollyjoseph
jollyjoseph
Group: Registered
Joined: 2021-11-02
New Member

About Me

Define Technical advisor. Means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance, or any other problems regarding any software, antivirus so you get in join with us.

Garmin Express | webroot.com/safe | roku.com/link | Spectrum Login | TPlinkrepeater | Shaw Webmail | mcafee.com/activate | tplinkrepeater.net | AOL Desktop Gold | TP Link Extender Setup  | Malwarebytes Support | Canon Printer Support | Norton Download | Belkin Range Extender Setup | ij.start.cannon  | linksys extender setup | Belkin Setup  | Roadrunner Email  | Office.com/setup  | Cash App Login | Avast Download | Netgear Extender Setup | TomTom Update | Technical Assistance  |

Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:

Platforma ”të drejtat e të dënuarve dhe të paraburgosurve” është ndërtuar nga Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Nxitja e standarteve Evropiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitet të qëndrueshme”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) në partneritet me Fondacionin Qendra Evropiane në Shqipëri.

Scroll Up