KANAL KOMUNIKIMI

Blog i dedikuar që mundëson shkëmbimin e përvojave, njohurive, pyetjeve të ndryshme dhe në të cilin zhvillohen diskutime për zgjidhjen e rasteve të caktuara. Kjo pjesë ofron mundësinë për diskutim midis OSHC-ve, ekspertëve dhe institucioneve për tema të ndryshme por edhe për raste specifike, për të cilat kërkohet mbështetje dhe mendim ose gjithashtu për ndarjen e një historie, të hapur për diskutim.

Notifications
Clear all
Keeleyoro
Keeleyoro
Group: Registered
Joined: 2021-09-29
New Member

About Me

Permainan dalam taruhan slot dalam jaringan yang memberikan kiriman data secara cepat dan bahkan sekarang ini akan beranjak kedalam jaringan 5.0 yang lebih dikenal dengan sebutan 5G atau 5generation. Mungkin dulu kita tidak membayangkan akan perubahan yang saat ini sedang terjadi. Untuk itu dalam memainkan permainan judi online slot juga mengalami perubahan. Nah apa saja perubahan dan keuntungan yang dapat kamu ambil sudah dirangkumkan dalam situs www.tilesoc.org. selamat membaca!

Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:

Platforma ”të drejtat e të dënuarve dhe të paraburgosurve” është ndërtuar nga Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Nxitja e standarteve Evropiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitet të qëndrueshme”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) në partneritet me Fondacionin Qendra Evropiane në Shqipëri.